Bütçe Yönetimi

PROFESYONEL BÜTÇE YÖNETİMİ

Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmesiyle yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

Bütçe yönetim hizmetleri;

• Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
• İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
• Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
• Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi
• Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
• Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması
• Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması
• Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
• Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması


Devamı

Apartman Yönetimi

PROFESYONEL SİTE, APARTMAN YÖNETİMİ

• İşletme projesinin hazırlanması kat maliklerine sunulması
• İş planının yapılması
• İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
• Personelinin tüm yasal işlemlerinin yapılması ve ücretlerinin ödenmesi
• Gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
• Her ay borç - alacak çizelgelerinin kat maliklerine duyurulması
• Kat malikleri ve denetim kuruluna belirlenen dönemlerde faaliyet raporunun sunulması
• Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması ve ibra'sı .


Pira Profesyonel Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. yaşam alanınız ile ilgili hukuki tüm konularda danışmanlık hizmeti vermekte olup, Hizmet Alımı Yönetimi ile ortak yaşam alanınızda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm konularda en iyi koşullarda hizmet sunmaktadır.


Devamı

Hukuk Yönetimi

PROFESYONEL HUKUKİ YÖNETİMİ

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

Hukuki hizmetler


• Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması
• İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması
• Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
• Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında
• Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
• İcra takibi yapılması
• Dava açılması
• Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
• Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması


Devamı

Teknik Yönetim

PROFESYONEL TEKNİK YÖNETİM

Elektrik,mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakım ve kontrolü
• Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü
• Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin periyodik bakımları
• Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımları
• Santral ve telefon sistemlerinin bakım ve onarımı
• Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı
• Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımı
• Klima sistemleri ve Bina otomasyon sistemleri bakımı
• Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu

Diğer işlerin bakım yapım ve kontrolü

• Çatı onarımı ve baca bakımı
• Su deposu bakımı
• İç dış cephe bakımı (boya-badana)
• Dış cephe yalıtım (mantolama)
• İnşaat işleri
• Teknik ekipman ve hizmetlerin raporlanması


Devamı

Temizlik Yönetimi

PROFESYONEL TEMİZLİK YÖNETİMİ

Genel temizlik haşere ilaçlama, su deposu temizliği çöp toplama ve atık hizmetleri temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı ve düzenli olarak kontrol edilip raporlanmalıdır.


• Blokların günlük temizliği
• Ortak alanların günlük temizliği
• Otoparkların temizliği
• Çöplerin toplanması
• Sert zeminlerin cilalanması
• Genel koruyucu temizlik ve ilaçlama
• İnşaat sonrası genel ve detaylı temizlik
• Dış cephe cam temizliği
• Haşere ilaçlama
• Su deposu temizliği
• Baca temizliği
• Havuz temizliği

Devamı